دی آزمون، بدون تردید موفقیت فعلی خود را مرهون عملکرد بی نظیرش در ارائه رضایت بخش ترین خدمات فنی مهندسی تجهیزات آزمایشگاهی می داند و انگیزه ما در تداوم راهمان نه تنها حفظ این جایگاه و به تبع آن فزونی منافع حاصله است، بلکه صادقانه اسباب رضایت شغلی خود را در رضایت مشتریان محترم یافته ایم.
بنابراین هدف عالی و نهایی ما نیز تحقق رضایت مشتریان محترم شرکت دی آزمون با ارائه خدمات به موقع با استفاده از قطعات با کیفیت بالا ، کاهش هزینه ها می باشد.